FÖRETAG & PRESSBilder som berättar!


Text i all ära, men ett bra bildmaterial är det som krävs i dagens snabba flöde. En bild kräver bråkdelen av en sekund för att uppfattas av hjärnan.

Samtidigt är konkurrensen om uppmärksamheten större än någonsin. För att slå igenom bruset krävs därför kvalité och ett genomtänkt bildmaterial.

FÖRETAG:
Pris enligt SFF:

10 000 kr  för halvdag och 20 000 kr för heldag.


PRESS:
Pris enligt SFF:

7 500 kr  halvdag och 12 500 kr för heldag.


Milersättning 45 kr/mil.

Kväll− och helgtillägg: 25% på timpris.

Användningsrätt

Uppdrag för tidningar och tidskrifter: I uppdrag för tidningar och tidskrifter ingår rätten att använda bilderna i ett redaktionellt sammanhang.

Uppdrag för böcker och läromedel: I bokuppdrag med timdebitering eller offererat totalpris ingår rätten att använda bilderna en gång i bokutgivning i en upplaga. Vid senare nytryck eller vid ny upplaga utgår en ny publiceringsersättning beräknat på 50% av grundersättningen. Procentsatsen bör stå i relation till nya upplagans storlek. Är den nya upplagan mycket större/mindre än den första bör procenten för återpubliceringsarvodet justeras.


Fri användning: 300% påslag på arvodet tillkommer.


Vad kostar en bild?

Fotografering: all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering, rekognosering och restid.

Bildhantering: all tid som hör till bildhantering: bildimport, bildurval, rawfilskonvertering, bildbehandling, retusch.

Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, bildleverans samt back−up och lagring av materialet.

Drygt 30 års kunskap och erfarenhet

I priset ingår min F−skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning mm.


Fotografens namn ska alltid anges vid all publicering: "Foto: Katarina Hansson"
Fotografen äger rätten till bilden om vi inte kommer överens om annat.


Exempel på uppdragsgivare:
Reklam och PR: Månses Design, Anna Keramik, Ebbot Lundberg, Orbaden Konferens och Spa, Arbrå Ångbageri/Finsmakeriet, Bollnäs Bostäder, Haga Trätoffel, Världsarvet Gästgivars, The Fab Coach, Järvsö Creperie, Birger Jarls Under, Karma Träninscenter, Rottneros, Reklambyrån Paper Jam, Region Gävleborg, HSB m fl.


Tidningar: Expressen, Aftonbladet, Allas Veckotidning, Kamratposten, Tidningen Land, Vi Föräldrar, Året Runt, MåBra, amelia, Damernas Värld m fl.


Press- och reportagefoto: 20 år inom MittMedia som pressfotograf. Diverse frilansuppdrag.
Klicka på bilderna för att se i större format: